Aanvraag verlof formulier

U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Hier kunt u dit digitale aanvraagformulier verlof voor gebruiken.
Op de websitepagina 'Leerplicht en verlof(aanvraag)' in het groene blok vindt u informatie over verlofaanvraag in verband met vakantie en verlofaanvraag in verband met andere gewichtige omstandigheden.
U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons of uw aanvraag kan worden toegekend.

Vraagt hierbij vrijstelling van de leerplichtwet voor: