Groep 8

8

Meester Simon staat op maandag tot en met vrijdag voor groep 8.

In groep 8 komt alles nog een keertje voorbij. U zou het kunnen zien als een grote samenvatting voor wat betreft de gehele schoolperiode. We kijken hier niet oppervlakkig naar, maar komen tot verdieping. We brengen het tempo omhoog en leggen de nadruk op het leren leren, dit met het oog op de toekomst.

Spelling: alle regels en afspraken komen nog eens voorbij. Ook leren we nieuwe spellingscategorie├źn. Tevens gaan we de verdieping in betreft de grammatica van de Nederlandse taal.
Taal: we leren kritisch na te denken over nieuwe informatie en leren ons eigen standpunt in te nemen aan de hand van verschillende argumenten. Ook werken we verder aan onze woordenschat.
Rekenen: we rekenen met miljoenen en miljarden. We leggen de relatie tussen delingen, kommagetallen en breuken en rekenen met verschillende maten. Ook betreft deze onderdelen wordt herhaald en verdiept.
Wereldori├źntatie: we blijven thematisch gericht werken, hier hopen we met de leerlingen kritischer naar eigen onderzoek te kijken. Wat betreft Topo gaan we de wereld in. Tijdens het doen van onderzoek komen de geleerde vaardigheden die horen bij studievaardigheden goed van pas. Ook dit onderdeel blijven we oefenen.
Hierboven zijn de kunstvakken en de gym niet genoemd. Natuurlijk krijgen ook deze vakken voldoende plaats op het rooster.

Dan staan er natuurlijk nog een aantal punten centraal, te denken aan de eindtoets, het kamp en de musical. Spannend!