Groep 8

DSC 0081

Juf Alja staat op dinsdag tot en met vrijdag voor groep 8.

Op maandag staat juf Tineke voor de groep.

In groep 8 werken we vooral in de ochtenden aan de taal-, spelling-, lees - en rekenopdrachten. Bij alles wat we voor deze vakken in groep 8 doen, gaan we steeds een stapje verder met wat we in groep 7 al geleerd hebben!

’s Middags werken we thematisch. Dat betekent dat we een bepaald onderwerp gaan onderzoeken, waarbij we van verschillende invalshoeken naar een onderwerp kijken. Soms ligt hierbij dan de nadruk op aardrijkskunde of geschiedenis; soms meer op het gebied van biologie, techniek of natuurkunde. Daarnaast komen natuurlijk ook de creatieve vakken aan bod tijdens thematisch werken. De leerkrachten bepalen het thema dat centraal staat in een bepaalde periode. De leerlingen kiezen aan welk onderwerp zij binnen dit thema willen werken. Tenslotte tonen de leerlingen aan elkaar wat zij van het onderwerp geleerd hebben. Dit kan op verschillende manieren: PowerPoint, Prezi, muurkrant enz. enz. Wanneer we thematisch werken, geven de leerkrachten ook gastlessen in verschillende groepen.

In groep 8 bereiden we ons natuurlijk ook voor op het voortgezet onderwijs. We bezoeken bijvoorbeeld regelmatig het Zuyderzee Lyceum voor technieklessen en lessen in verzorging. We gaan samen naar de ‘open dag’ en krijgen voorlichting van brugklassers bij ons op school.

In groep 8 hebben we ook een meerdaags schoolkamp. We gaan dan 3 dagen ergens naar toe, waar leuke activiteiten zijn; bijvoorbeeld watersportactiviteiten. En natuurlijk mag op kamp de bonte avond ook niet ontbreken!

Ook hebben we een musical in groep 8. De hele groep doet hieraan mee. Ouders helpen ons dan met het leren van de rollen en het maken van de decors. De musical is voor ons allemaal een hoogtepunt in het schooljaar!

De musical is meestal een van de laatste grote activiteiten van groep 8. Gelukkig hebben we eerder in het schooljaar ook al veel leuke activiteiten zoals: schoolschaatsen, bezoek aan de schrijver, bibliotheekbezoek, brandweervoorlichting, mediawijsheid, kinderpostzegelactie, goede doelenactie, maandsluitingen, buitenlesdag, Koningsspelen, Grote Rekendag enz. enz.