Groep 1/2 B

gr 1 2 B website

Op maandag tot en met vrijdag staat juf Welmoed voor groep 1/2 B.

 

Jonge kinderen leren door te spelen en door te bewegen, ieder op zijn eigen tempo. Waar groep 1 nog moet wennen aan rituelen en regelmaat en het leren van het uitvoeren van een taak start bij groep 2 het voorbereiden op het meer schoolse leren. Hier passen wij ons onderwijs op aan.
De aangeboden activiteiten zijn betekenisvol en sluiten aan bij een thema die vaak 3 weken duurt, zoals het thema ‘mijn lichaam’, het bewegend leren wordt hier zoveel mogelijk bij ingezet. De eerste week besteden we aandacht aan taal en de twee opeenvolgende weken aan rekenen. In het lesprogramma zie je dat we dagelijks aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, woordenschat, motoriek, rekenbegrippen en het gecijferd bewustzijn. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van de jonge kinderen. Denk aan de volgende activiteiten: liedjes, verhalen, spelvormen, creatieve opdrachten maar ook in de huis- en bouwhoek worden er rollenspellen gespeeld aansluitend bij het thema. Door thematisch te werken vergroten kinderen hun taalontwikkeling en woordenschat. Daarnaast spelen we dagelijks buiten of krijgen de kinderen kleutergym in het speellokaal.
Wij leren van en met elkaar, zelf oplossingen bedenken, luisteren naar elkaar en rekening houden met elkaar. Wij zijn allemaal vriendjes en zorgen ervoor dat wij mogen leren in een veilige leeromgeving.