Groep 3

IMG 1550

Op maandag en dinsdag staat juf Anna voor groep 3.

Op woensdag t/m vrijdag juf Christine.

 In groep 3 bestaat het lesprogramma uit: leren lezen, rekenen, schrijven, taal, tekenen, handvaardigheid, muziek en gym.

Door overleg met de leerkracht van groep 2 en op basis van toetsresultaten, weet de leerkracht al vrij goed wat elk kind nodig heeft om het programma van dat jaar met succes te doorlopen. Waar nodig wordt instructie op verschillende niveaus toegepast.

In groep 3 ligt het accent op het leren lezen. Om dat te stimuleren brengen we een bezoek aan de bibliotheek. Aan de Kinderboekenweek besteden we veel aandacht. Hij wordt feestelijk afgesloten met een groepspresentatie. Ook het Voorleesontbijt wordt door de kinderen (in alle groepen) elk jaar weer met veel enthousiasme ontvangen.

De ontwikkeling van de leerlingen volgen we met methodetoetsen. Deze worden na elke leeskern en elk rekenblok afgenomen. Dit is respectievelijk elke zes tot acht weken. Naast deze toetsen hebben we ook nog methode onafhankelijke toetsen: het leerlingvolgsysteem van CITO. Die zijn in het hele land en op iedere basisschool hetzelfde. We nemen ze af in januari en juni.