Groep 3

groep 6

Op maandag en dinsdag staat juf Anna voor groep 3.

Op woensdag t/m vrijdag juf Christine.

In groep 3 zijn we op dit moment bezig met de Gouden Weken. Hierbij besteden we aandacht aan de groepsvorming. Dit doen we door middel van bijvoorbeeld spelletjes, zowel in de klas als op het plein. In groep 3 gaan de kinderen leren lezen en rekenen.
Wij maken gebruik van de Kimversie Veilig Leren Lezen. Deze methode begint de eerste 2 weken met het boekje start (i-k-m-s) en heeft daarna 11 kernen. Wij houden u op de hoogte door middel van de ouderbrief op Parro. Hierin kunt u lezen welke aangeboden letters en woorden tijdens deze kernen aan de orde komen.
Iedere dag besteden wij tijd aan rekenen. We gebruiken tot de herfstvakantie het rekenrek veel en we doen automatiseringsspelletjes. De doelen die centraal staan in de Wereld in Getallen zijn:
· Verkenning kralenstang t/m 100
· Ontdekken van de telrij tot 100
· Sprongen van 2,5 en 10
· Schrijfwijze van getallen
· Optellen en aftrekken en splitsen t/m 10
· Optellen en aftrekken tussen 10 en 20
· Tijd: dagen van de week, hele uren analoog, tijdbalk en maandkalender
· Geld: alle munten, briefjes van 5 en 10 euro, gepast betalen.

We werken komend schooljaar aan de thema’s: de Gouden Weken, de Kinderboekenweek (reis mee), Hollandse meesters, Sinterklaas, Kerst, sprookjes, mijn lichaam en ik, een goed doel en ’buiten gebeurt het'!
In de tweede helft van het schooljaar krijgt groep 3 lessen dans die door Steffie de Haas van het Toanhûs worden verzorgd.