Groep 4

DSC 74

Meester Simon staat op maandag tot en met vrijdag voor groep 4.

Na een zonnige zomervakantie is uw kind dit schooljaar gestart in groep 4. Een jaar waar het verder ontwikkelen van de basisvaardigheden op het gebied van rekenen en taal centraal staan.

In groep 4 staat het automatiseren t/m 20 centraal, ook krijgt uw kind inzicht in de getallenstructuur tot 100. Er wordt kennis gemaakt met de tafels, klokkijken, meten, en de kalender. Elke dag werkt uw kind uit een rekenboek en daarnaast doen we zo veel mogelijk oefeningen op de computer/ipad en buiten.

Nadat in groep 3 vooral technisch lezen centraal stond, beginnen we dit jaar ook aandacht te besteden aan het begrijpend lezen. Bij het technisch lezen zal uw kind sneller gaan lezen en besteden we aandacht aan het lezen op toon.

Bij spelling leert uw kind het spellen van woorden die niet klankzuiver zijn. Hierbij kunt u denken aan het woord peer wat klinkt als pir. Ook komen woorden met -nk, -uw, -eeuw, schr-, -cht, ei/ij, g/ch en de open en gesloten lettergrepen aan bod. Met schrijven gaan we aan de slag met de hoofdletters.