Groep 3/4

gr 34

Juf Theatske staat op maandag, dinsdag en vrijdag voor groep 3/4.

Op woensdag en donderdag staat juf Christine voor de groep.

In groep 3/4 zijn we op dit moment bezig met de Gouden Weken. Hierbij besteden we aandacht aan de groepsvorming. Dit doen we door middel van bijvoorbeeld spelletjes, zowel in de klas als op het plein.

In groep 3 gaan de kinderen leren lezen en rekenen. Wij maken gebruik van de Kimversie Veilig Leren Lezen. Deze methode begint de eerste 2 weken met het boekje start (i-k-m-s) en heeft daarna 11 kernen. Wij houden u op de hoogte door middel van de ouderbrief op Parro. Hierin kunt u lezen welke aangeboden letters en woorden tijdens deze kernen aan de orde komen. Iedere dag besteden wij tijd aan rekenen. Tot de herfstvakantie vooral in de vorm van allerlei rekenspelletjes.

De doelen die centraal staan in de Wereld in Getallen zijn:
· Verkenning kralenstang t/m 100 
· Ontdekken van de telrij tot 100 
· Sprongen van 2,5 en 10 
· Schrijfwijze van getallen 
· Optellen en aftrekken en splitsen t/m 10 
· Optellen en aftrekken tussen 10 en 20 
· Tijd: dagen van de week, hele uren analoog, tijdbalk en maandkalender 
· Geld: alle munten, briefjes van 5 en 10 euro, gepast betalen.

In groep 4 staat het verder ontwikkelen van de basisvaardigheden op het gebied van rekenen en taal centraal. Naast het automatiseren t/m 20, krijgt uw kind ook inzicht in de getallenstructuur tot 100. Er wordt kennis gemaakt met de tafels, klokkijken, meten, en de kalender. Elke dag werkt uw kind uit een rekenboek en daarnaast doen we zo veel mogelijk oefeningen op de computer/ipad en buiten. Nadat in groep 3 vooral technisch lezen centraal stond, beginnen we dit jaar ook aandacht te besteden aan het begrijpend lezen. Bij het technisch lezen zal uw kind sneller gaan lezen en besteden we aandacht aan het lezen op toon. Bij spelling leert uw kind het spellen van woorden die niet klankzuiver zijn. Hierbij kunt u denken aan het woord peer wat klinkt als pir. Ook komen woorden met -nk, -uw, -eeuw, schr-, -cht, ei/ij, g/ch en de open en gesloten lettergrepen aan bod. Met schrijven gaan we aan de slag met de hoofdletters.