Groep 4/5

4 5

Juf Hendrika staat op maandag tot en met vrijdag voor groep 4/5.

De eerste weken van het schooljaar starten we met de Gouden Weken. We zorgen met elkaar voor een positieve groepssfeer en de leerlingen leren de routines in de klas. In groep 5 werken we vooral in de ochtend aan taal-, spelling-, lees - en rekenopdrachten. Bij alles wat we voor deze vakken in groep 5 doen, borduren we voort op wat we in groep 4 al geleerd hebben! Tijdens deze lessen zetten we coöperatieve werkvormen in om van én met elkaar te leren.
Thematisch werken doen we ook in groep 5, waarbij afwisselend de nadruk op aardrijkskunde, geschiedenis, techniek of natuurkunde ligt. Binnen een gegeven thema onderzoeken de leerlingen een bepaald onderwerp. Daarna delen ze met de groep wat ze geleerd hebben.
Natuurlijk komen ook de creatieve vakken aan bod. In de tweede helft van dit jaar krijgt groep 5 teken- en schilderles van Toanhús.
Wij vinden bewegingsonderwijs van groot belang. Twee keer per week hebben de leerlingen een sportles. Daarnaast is ook tijdens de lessen aandacht voor bewegend leren.
Nieuw in groep 5 is ‘de stem van de leerling’. We vinden het heel belangrijk om de mening van onze leerlingen te horen over allerlei zaken betreffende de school. Denk hierbij aan een vertegenwoordiging in de leerlingenraad en aan deelname aan de leerling arena.
En vanzelfsprekend werken we ook in groep 5 met de ‘7 Gewoontes’ van Covey. Deze helpen leerlingen om zelfstandig te leren, beslissingen te nemen, in actie te komen en samen te werken met anderen. Want een leider gelooft in zichzelf én in de ander!