Groep 7

OA

Op maandag tot en met vrijdag staat juf Hendrika voor groep 7.

Groep 7 is een jaar waarin de kinderen nog veel nieuwe” dingen leren. De bekende lesstof weer een stapje moeilijker gemaakt en verder uitgediept. Zo gaan de getallen bij rekenen tot een miljard.

Bij taal wordt aandacht besteed aan het ontleden van zinnen. Als kinderen dit goed kunnen is het in het voortgezet onderwijs gemakkelijker om een vreemde taal te leren. Ze oefenen bij spelling met Engelse en Franse leenwoorden. Ook werkwoordspelling komt dit jaar veelvuldig aan bod.

Wekelijks wordt er drie keer een half uur Engels gegeven uit een methode die Engels aanbiedt vanuit verschillende, actuele liedjes. 

Rekenen, taal en spelling leren we niet alleen vanuit de boeken, hiervoor doen we ook verschillende coöperatieve werkvormen.

In de middag werken we in verschillende thema’s. In dit thema verwerken we de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en creatief.

Aan het eind van groep 7 hebben de kinderen in principe alle (basis)lesstof aangeboden gekregen die ze volgens de richtlijnen van het onderwijs aangeboden moeten krijgen.