Groep 7

7

Op maandag tot en met vrijdag staat juf Janna voor groep 7.

In groep 7 staan in de ochtend de kernvakken rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen centraal.

Rekenen: we gaan rekenen met getallen tot in de miljoenen. Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen krijgen veel aandacht. Het is erg belangrijk dat de kinderen de tafels volledig geautomatiseerd hebben, op die manier ligt de focus op de strategie.
Spelling: er worden dit jaar verschillende nieuwe spellingsregels aangeleerd, daarnaast is er ook nog ruimvoldoende aandacht voor herhaling van al geleerde regels. Zinsontleding wordt steeds verder uitgebreid.
Taal: bij ieder thema leren de kinderen 40 nieuwe woorden. Gaan we aan de slag met taalverkennen waarbij spreekwoorden en gezegden, gedichten, discussiƫren en nog veel meer besproken wordt.

In de middag besteden we aandacht aan de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Dit doen we doormiddel van thematisch werken. Er wordt aangesloten bij de beleveniswereld van de kinderen en ze zullen hierbij verschillende onderzoekjes doen en presentaties geven. Ook heeft Engels, studievaardigheden, tekenen en handvaardigheid een plekje in het middagprogramma.

De kinderen krijgen voor Engels, topografie en taal huiswerk mee naar huis. Het leren leren staat hierbij centraal; wat is voor uw kind een fijne manier om de oefenstof eigen te maken?
Dit jaar krijgen de kinderen verkeerslessen. In april zullen de kinderen een theoretisch examen maken en in mei zal het praktijkexamen plaatsvinden. Te zijner tijd krijgt u hier meer informatie over.