Groep 5/6

gr 5 6 website

Juf Femke staat op maandag tot en met donderdag voor groep 5/6.

Op vrijdag staat juf Christine voor de groep.

De eerste weken van het schooljaar starten we met de Gouden Weken. We zorgen met elkaar voor een fijne groepssfeer door veel te werken met coöperatieve werkvormen. Door deze werkvormen stimuleren we de samenwerking en leren de kinderen van en met elkaar. 

Wij vinden bewegingsonderwijs van groot belang. Twee keer per week hebben de leerlingen een sportles. Daarnaast is ook tijdens de lessen aandacht voor bewegend leren. Nieuw is in groep 5  ‘de stem van de leerling’. We vinden het heel belangrijk om de mening van onze leerlingen te horen over allerlei zaken betreffende de school. Denk hierbij aan een vertegenwoordiging in de leerlingenraad en aan deelname aan de leerling arena. En vanzelfsprekend werken we ook in groep 5 met de ‘7 Gewoontes’ van Covey. Deze helpen leerlingen om zelfstandig te leren, beslissingen te nemen, in actie te komen en samen te werken met anderen. Want een leider gelooft in zichzelf én in de ander!

In groep 5 werken we vooral in de ochtend aan taal-, spelling-, lees - en rekenopdrachten. Bij alles wat we voor deze vakken in groep 5 doen, borduren we voort op wat we in groep 4 al geleerd hebben! Tijdens deze lessen zetten we coöperatieve werkvormen in om van én met elkaar te leren. Thematisch werken doen we ook in groep 5, waarbij afwisselend de nadruk op aardrijkskunde, geschiedenis, techniek of natuurkunde ligt. Binnen een gegeven thema onderzoeken de leerlingen een bepaald onderwerp. Daarna delen ze met de groep wat ze geleerd hebben. Natuurlijk komen ook de creatieve vakken aan bod. In de tweede helft van dit jaar krijgt groep 5 teken- en schilderles van Toanhús.

In groep 6 bestaat het ochtendprogramma uit de vakken rekenen, spelling, begrijpend lezen, taal en technisch lezen. Tijdens deze lessen leren we ook door te bewegen. Zo kijken we bijvoorbeeld welke groep in een estafettevorm de meeste keersommen kan uitrekenen.

In de middag werken we thematisch aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en creatief. Tijdens het thematisch werken staan verschillende thema’s centraal. Een thema waar we dit schooljaar over werken is ‘wonen in Lemmer’. Hierin verwerken we bijvoorbeeld geschiedenis en aardrijkskunde en bezoeken we belangrijke monumenten of plekken in Lemmer.
In groep 6 starten we met topografie. We gaan aan de slag met Nederland en Europa. De kinderen krijgen hiervoor formulieren mee naar huis om te bestuderen.

Ook zijn de spreekbeurten dit jaar aan de beurt. De kinderen krijgen later in het jaar een handige uitleg mee naar huis.