Groep 6

DSC 0046

Juf Femke staat op maandag tot en met donderdag voor groep 6.

Op vrijdag staat juf Janke voor de groep.

In groep 6 wordt voortgebouwd op de vaardigheden die zijn aangeleerd in groep 5.
De eerste weken van het schooljaar starten we met de Gouden Weken. We zorgen met elkaar voor een fijne groepssfeer en de leerlingen leren de routines in de klas.
Tijdens het ochtendprogramma zijn we bezig met de vakken rekenen, spelling, begrijpend lezen, taal en technisch lezen. Tijdens de lessen werken we met coöperatieve werkvormen, zodat de kinderen veel van elkaar leren. Ook besteden we aandacht aan het bewegend leren. Zo lezen we bijvoorbeeld woorden op het plein in een estafettevorm.
In de middag werken we thematisch aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en creatief.