Peutergroep op Tweespan

  • 19 oktober 2018
Afbeelding2

Prokino Kinderopvang begint een nieuwe peutergroep op basisschool Tweespan in Lemmer. Beide organisaties werken al langer samen, onder andere voor de buitenschoolse opvang. Met de nieuwe peutergroep ontstaat voor peuters een plek waar zij samen spelen, kunnen leren, ontdekken en kunnen worden voorbereid op de stap naar de basisschool.
Op de peutergroepen van Prokino gaan de kinderen vanaf hun tweede verjaardag op ontdek-kingstocht in een uitdagende omgeving. De pedagogisch medewerkers spelen in op hun ont-wikkeling en bereiden hen spelenderwijs voor op het basisonderwijs. Prokino en Tweespan hebben een doorgaande leerlijn ontwikkeld. Dat betekent dat het aanbod voor de peuters aansluit op dat van de school.
Samen leren, samen groeien
Prokino en Tweespan vinden elkaar in hun werkwijzen en in de manier waarop naar de ont-wikkeling van kinderen wordt gekeken. De professionals van zowel de school als de kinder-opvang zorgen voor een fijne omgeving waar ieder kind zijn talenten kan ontwikkelen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de ouders, zij weten immers het beste wat hun kind no-dig heeft.
Op de peutergroep leren kinderen vooral door het zelf te doen en te ervaren. Zo stimuleren we hun zelfredzaamheid, een belangrijke eigenschap in onze snel veranderende samenleving. Zo zorgen ouders, school en opvang er samen voor dat alle kinderen de kans krijgen hun eigen identiteit te ontwikkelen.