CIRCUS VOORSTELLING

  • 16 oktober 2019
circus tweespan

LEERLINGEN TWEESPAN GEVEN CIRCUSVOORSTELLING

Op woensdag 16 oktober hebben alle kinderen ’s morgens kunnen kennismaken met allerlei circustechnieken, zoals ballopen, koorddansen, jongleren, eenwielfietsen, zwaaien aan de trapeze en acrobatieken. ’s Middags van 14.00 tot 15.00 uur zijn de kinderen geschminkt en verkleed gaan optreden. Ouders, peuters en andere belangstellenden hebben kunnen genieten van de spectaculaire wereld van het circus. Dankzij de vele hulpouders en Circus Tadaa! was de voorstelling een groot succes!

De aanleiding van dit spektakel was het onlangs behaalde themacertificaat ‘Welbevinden’ in het kader van de Gezonde School. Naast het themacertificaat Bewegen en Sport heeft Tweespan onlangs nu ook dit certificaat behaald en dit moest natuurlijk gevierd worden met de kinderen!

Tweespan is een Gezonde School. In dit kader is er gekeken naar de effectiviteit van de activiteiten die wij op het gebied van ‘Welbevinden’ uitvoeren. Gedurende het gehele jaar wordt er aandacht besteed aan het welbevinden van leerlingen, zowel mentaal als fysiek. Leerlingen leren samenwerken, samen spelen en elkaar helpen. Criteria om het themacertificaat Welbevinden te behalen zijn dat er gewerkt wordt via de volgende pijlers: Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid.