Parro

  • 23 juni 2020
parro3

PARRO
Via de communicatie tool Parro worden ouders wekelijks op de hoogte gehouden van nieuws en gebeurtenissen uit de groep van zijn of haar kind.