Opening schoolplein

  • 21 juni 2020
opening 2

Op de beplanting na is het nieuwe schoolplein klaar! Door de afgelopen droge periode en de te verwachten droogte zal de beplanting na de zomervakantie worden gerealiseerd.

Woensdag 24 juni werd het vernieuwde schoolplein officieel geopend door de leerlingenraad. Behalve de leerlingenraad van vorig en dit schooljaar was ook de wethouder van onderwijs, 2 leerkrachten en afgevaardigden van de Rabobank en Ouderraad aanwezig. Door Corona konden we het plein helaas niet met de hele school openen. Om iedereen toch bij dit feestelijk moment te betrekken kregen alle kinderen in de klassen een waterijsje uitgedeeld door de leerlingenraad.

Het is een plein geworden wat voor iedereen toegankelijk is en vol zit met natuurelementen zoals hout en beplanting. Zo zijn er een aantal boomstammen om op- of over te klimmen, een klimheuvel en een buitenklas. De beplanting is er niet alleen om je achter te kunnen verstoppen, maar ook bedoeld om insecten en vogels aan te trekken. En dat is dan weer mooi voor de natuurkunde en biologielessen.

Een aantal ouders, leerlingen uit de leerlingenraad en leerkrachten zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het plein. Uitgangspunt was een groen plein wat creativiteit brengt, rust, ontdekking en uitdaagt tot bewegen.

Om dit alles mogelijk te maken heeft Tweespan van verschillende organisaties een bijdrage gekregen, namelijk het Iepen Mienskipf√Ľns, de Rabobank, Stichting Hijenga Fonds en het Oldburger Weeshuis. Door allerlei acties voor het schoolplein hebben de kinderen ook hun bijdrage kunnen doen.