Ouders

Inschrijfformulier

inschrijformulier

Wanneer uw kind bijna vier jaar is, zoekt u een school voor uw kind. Op OBS Tweespan is het de gewoonte dat u naar school belt (0514 - 563303) voor het plannen van een oriëntatiegesprek en een rondleiding. Als uw indruk na dit gesprek positief is, kunt u vervolgens met de groepsleerkracht een...

Meer over 'Inschrijfformulier'

Buitenschoolse opvang

bso

Welkom bij BSO Villa Orion!


Op zoek naar kinderopvang die ook nu voor u betaalbaar blijft? Stichting Prokino verzorgt professionele opvang van hoge kwaliteit die past bij uw situatie. Onze betrouwbare medewerkers weten als geen ander hoe ze uw kind liefdevol en vakkundig kunnen opvangen.

Prokino...

Meer over 'Buitenschoolse opvang'

Peuteropvang

Meisje spandoek

Welkom bij Peuteropvang Villa Orion!

 

Op de peutergroepen van Prokino gaan de kinderen vanaf hun tweede verjaardag op ontdekkingstocht in een uitdagende omgeving. De pedagogisch medewerkers spelen in op hun ontwikkeling en bereiden hen spelenderwijs voor op het basisonderwijs. Prokino en...

Meer over 'Peuteropvang'

Medezeggenschapsraad

MR

De medezeggenschapsraad is een bij wet geregeld inspraakorgaan, waar leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. Iedere school had voorheen een eigen medezeggenschapsraad, de MR. Binnen ons onderwijsteam hebben wij een overkoepelende MR voor de Meerpaal en Tweespan. De...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Ouderraad

Schermafbeelding 2018 10 17 om 08.37.02

De ouderraad van onze school bestaat uit acht leden. Deze worden door de ouders zelf gekozen op de jaarlijkse zakelijke ouderavond voor een periode van drie jaar. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de ouderraad. De taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn...

Meer over 'Ouderraad'

Ouderbijdrage

ouderbijdrage

Vrijwillige bijdrage
De ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht, omdat het onderwijs in Nederland in principe gratis is. Het ministerie heeft een vergoedingensysteem voor bijvoorbeeld de aanschaf van lemethoden en het onderhoud van de gebouwen. Het ministerie vergoedt echter niet alle uitgaven...

Meer over 'Ouderbijdrage'

Pesten is niet cool

pesten2

Wettelijk gezien is het verplicht dat een school één of meer pestcoördinatoren heeft. Op Tweespan is dit juf Theatske.
Wie kan de anti- pestcoördinator inschakelen? Zowel ouders als gepeste leerlingen als leerkrachten, kunnen voor hulp en advies terecht bij de anti- pestcoördinator.

Meer over 'Pesten is niet cool'

Sociaal Wijkteam

defryskemarren

Het sociaal wijkteam De Fryske Marren

Sinds 1 januari kunt u in gemeente de Fryske Marren met al uw vragen over zorg, werk en jeugd terecht bij het sociaal wijkteam. In dit team zitten hulpverleners die samen met u bekijken hoe uw hulpvraag het beste kan worden opgelost. U kunt hierbij...

Meer over 'Sociaal Wijkteam'