Ouders

Inschrijfformulier

fierljeppen

Wanneer uw kind bijna vier jaar is, zoekt u een school voor uw kind. Op OBS Tweespan is het de gewoonte dat u naar school belt (0514 - 563303) voor het plannen van een oriëntatiegesprek en een rondleiding. Als uw indruk na dit gesprek positief is, kunt u vervolgens met de groepsleerkracht een...

Meer over 'Inschrijfformulier'

Leerplicht en verlof(aanvraag)

leerplicht

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven als u...

Meer over 'Leerplicht en verlof(aanvraag)'

Ouderraad

Schermafbeelding 2018 10 17 om 08.37.02

De ouderraad van onze school bestaat uit acht leden. Deze worden door de ouders zelf gekozen op de jaarlijkse zakelijke ouderavond voor een periode van drie jaar. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de ouderraad. De taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn...

Meer over 'Ouderraad'

Nieuwsbrieven

Nieuws logo 230x133

Hieronder vindt u de Nieuwsbrieven van het schooljaar 2019-2020.

Nieuwsbrief september 2019

Nieuwsbrief oktober 2019

 

Meer over 'Nieuwsbrieven'

Peuteropvang

Meisje spandoek

Op de peutergroepen van Prokino gaan de kinderen vanaf hun tweede verjaardag op ontdek-kingstocht in een uitdagende omgeving. De pedagogisch medewerkers spelen in op hun ont-wikkeling en bereiden hen spelenderwijs voor op het basisonderwijs. Prokino en Tweespan hebben een doorgaande leerlijn...

Meer over 'Peuteropvang'

Buitenschoolse opvang

Logo Villa Orion2

Welkom bij BSO Villa Orion!


Op zoek naar kinderopvang die ook nu voor u betaalbaar blijft? Stichting Prokino verzorgt professionele opvang van hoge kwaliteit die past bij uw situatie. Onze betrouwbare medewerkers weten als geen ander hoe ze uw kind liefdevol en vakkundig kunnen opvangen.

Prokino...

Meer over 'Buitenschoolse opvang'

Leerlingenraad

llraad

Al een aantal jaren is er op school de leerlingenraad. De kinderen in de leerlingenraad worden door de klas gekozen vanuit groep 5 tot en met 8. De leerlingenraad praat mee over belangrijke zaken in de school op democratische wijze. Zo ondervinden alle leerlingen wat de werkwijze binnen een...

Meer over 'Leerlingenraad'

Leerlingarena

77160645 7e75 4704 a4ad 937536dc7da10

 

 

 

 

DE STEM VAN DE LEERLING OP TWEESPAN

Regeringspartij D66 wil dat er een speciaal vragenuurtje komt voor kinderen, zodat ze de kans krijgen vragen te stellen aan een aantal ministers. D66-kamerlid Raemakers vindt dat het kinderen ontbreekt aan echte inspraak en wil daar verandering...

Meer over 'Leerlingarena'

Pesten is niet cool

pesten

Wettelijk gezien is het verplicht dat een school één of meer pestcoördinatoren heeft. Op Tweespan zijn dit juf Alja en Theatske.
Wie kan de anti- pestcoördinator inschakelen? Zowel ouders als gepeste leerlingen als leerkrachten, kunnen voor hulp en advies terecht bij de anti- pestcoördinator.

Meer over 'Pesten is niet cool'

Sociaal Wijkteam

defryskemarren

Het sociaal wijkteam De Fryske Marren

Sinds 1 januari kunt u in gemeente de Fryske Marren met al uw vragen over zorg, werk en jeugd terecht bij het sociaal wijkteam. In dit team zitten hulpverleners die samen met u bekijken hoe uw hulpvraag het beste kan worden opgelost. U kunt hierbij...

Meer over 'Sociaal Wijkteam'

Ouderbijdrage

lego

Vrijwillige bijdrage
De ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht, omdat het onderwijs in Nederland in principe gratis is. Het ministerie heeft een vergoedingensysteem voor bijvoorbeeld de aanschaf van lemethoden en het onderhoud van de gebouwen. Het ministerie vergoedt echter niet alle uitgaven...

Meer over 'Ouderbijdrage'

Medezeggenschapsraad

MR

De medezeggenschapsraad is een bij wet geregeld inspraakorgaan, waar leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. Iedere school had voorheen een eigen medezeggenschapsraad, de MR. Binnen ons onderwijsteam hebben wij een overkoepelende MR voor de Meerpaal en Tweespan. De...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'