Leerlingenraad

leerlingraad

 

LEERLINGENRAAD

Dit schooljaar zitten in de leerlingenraad: Lauren (gr. 5), Milla (gr. 5), Suus (gr. 6), Fay (gr. 6), Anouk (gr. 7), Shivani (gr. 7), Harmen (gr. 8) en Isa (gr. 8). Met als voorzitter Milla en notulist Anouk zijn zij woensdag 10-10 voor het eerst bij elkaar geweest. Deze keer was groep 8 er niet bij, zij waren aan het schaatsen.
Over de volgende punten is gesproken en zijn er oplossingen bedacht:
• Wij zijn dagelijks veel in beweging, binnen en buiten. Graag willen we nog meer bewegen, is een derde gymnastiekles mogelijk?
• Kunnen de lessen waar geen digibord bij nodig is op het schoolplein worden gegeven?
• Bij de kapstokken is het vaak rommelig, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zijn jas netjes ophangt en de tassen netjes wegzetten?

 

 

llraad

Op 6 november is de leerlingenraad bijeen geweest. Dit keer met de complete raad. Op de agenda stond deze keer het schoolplein. De kinderen hebben elk bedacht en opgeschreven wat ze op het schoolplein erbij zouden willen en wat weg of vervangen kan worden.

We starten in elk geval de kerstkaartenactie om het eerste geld bijeen te krijgen.

12 december 2018

Op de oproep in de nieuwsbrief met de vraag 'wie wil met ons meedenken over het vernieuwen van het schoolplein' heeft Marijke, moeder van Steef en Lisa, gereageerd.

Samen met haar en juf Margreet zijn er diverse folders bekeken en besproken wat voor een soort plein we willen. We komen uit op een 'groen plein', een plein wat voor iedereen toegankelijk is en zit vol met natuurelementen zoals hout, water en beplanting. Zo willen we graag een aantal boomstammen om op- of over te klimmen, een survival over en langs touwen en stammen en kunnen schommelen.

bord

We hebben op 13 februari met het nieuwe leerlingenraad - bord gewerkt. We begonnen met de check in en eindigden met de check out.

We hebben over het schoolplein gesproken. Er is nu een werkgroep die verder gaat met een bedrijf. Als de tekeningen klaar zijn gaan wij die bekijken.

Verder hebben we de uitslag van de tevredenheidsvragenlijst leerlingen groep 6/7/8 besproken.De uitslag is heel goed, het rapportcijfer is een 8,4.

IMG 3213

Op woensdag 5 juni is de leerlingenraad voor de laatste keer van dit schooljaar bijeen geweest. Wij zij begonnen met de check in, daarna de doelen en acties besproken. Toen hebben wij de ontwerpschets van het groene schoolplein bekeken. Wij zijn er erg blij mee!