Pesten is niet cool

pesten2

Wettelijk gezien is het verplicht dat een school één of meer pestcoördinatoren heeft. Op Tweespan zijn dit juf Janna en juf Theatske.
Wie kan de anti- pestcoördinator inschakelen? Zowel ouders als gepeste leerlingen als leerkrachten, kunnen voor hulp en advies terecht bij de anti- pestcoördinator.

Pestprotocol Tweespan