Pesten is niet cool

pesten2

Wettelijk gezien is het verplicht dat een school één of meer pestcoördinatoren heeft. Op Tweespan zijn dit juf Alja en Theatske.
Wie kan de anti- pestcoördinator inschakelen? Zowel ouders als gepeste leerlingen als leerkrachten, kunnen voor hulp en advies terecht bij de anti- pestcoördinator.

Pestprotocol Tweespan