Vacature ouder in de MR Tweespan

Vacature

Gezocht: ouder die zitting willen nemen in onze medezeggenschapsraad van de Tweespan

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.

Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Bij de twee Gearhing scholen in Lemmer hebben we de beide MR-en ervan samengevoegd tot een OMR. Elke school heeft een afvaardiging van twee ouders en twee leerkrachten.
De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de oudervereniging, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.

MR Tweespan
Bij ons op school bestaat de MR uit twee ouders en twee personeelsleden. Binnen de oudergeleding van de MR is plaats beschikbaar.

Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

die waarover de MR eerst advies moet geven;
die waarvoor instemming van de MR vereist is;
die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.

Wat vragen wij van u?

Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
Aanwezigheid bij de OMR vergaderingen (ongeveer 5 a 6 keer per jaar) tijdsduur is rond de 1,5-2 uur per keer;
Een kritische én open houding.

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk 1 september 2020 per mail een korte tekst naar Robert Scholten.

Op donderdag 24 september hebben we onze eerste vergadering. Deze is openbaar. U kunt ook even een kijkje nemen of het wat voor u is.

Indien na 1 september 2020 blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal er een verkiezing zijn waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat.

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan contact op met Robert Scholten (voorzitter) of Anita Berkenpas uit de oudergeleding van de Tweespan.

Wij rekenen op u, u bent als ouder toch betrokken bij de toekomst van uw kind(eren)?