Bewegingsonderwijs

DSC 32

Vakleerkracht gymnastiek

Tijdens onze gymlessen streven wij ernaar om iedere leerling optimaal en op zijn eigen niveau te leren bewegen. Succeservaringen en plezier staan daarbij voorop. We kijken naar wat de leerling al kan en bouwen daarop verder.
Tijdens de gymles worden alle twaalf leerlijnen van bewegen aangeboden, zodat kinderen in aanraking komen met verschillende sporten en spelen die aansluiten bij de bewegingscultuur. Ook het belang van een actieve en gezonde leefstijl komt aanbod.
Bewegingsonderwijs bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen, ze leren samenwerken, rekening houden met elkaar en problemen oplossen. Sport- en spel maakt kinderen bewust van regels en het houden hieraan. Het leert de kinderen omgaan met winst en verlies en onverwachte situaties.
Tijdens de gymlessen krijgen de kinderen ook andere taken, de zogenaamde reguleringsdoelen: ze kunnen een bewegingssituatie op gang brengen en ook houden. Dit doen de leerlingen door bijvoorbeeld als scheidsrechter te fungeren, door elkaar te helpen bij het maken van een handstand, door het stimuleren of coachen van anderen of door zelfstandig een onderdeel van de les te verzorgen, denk aan het geven van een warming-up.
Onze gymregel is: In de gymles maken we onszelf én de ander elke keer een beetje beter.

Het nieuwe schooljaar in

De eerste lessen staan de Gouden Weken centraal op school. Tijdens de gymles is daar uitstekend aandacht aan te besteden middels samenwerkingsspelen.

Ook komen de gymregels duidelijk aan bod. Bijvoorbeeld: we gymmen met sportkleding en gymschoenen aan, tijdens de uitleg en wisselmomenten zijn we stil, we helpen elkaar als iemand iets moeilijk vindt. We willen zien dat iedereen goed meedoet: van proberen kan je leren, en het hoeft niet perfect, iedereen kan wel wat!

Tweespan schaatsen

Schaatslessen in Thialf

De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen jaarlijks vier geweldige schaatslessen volgen in Thialf Heerenveen. In de eerste twee lessen krijgen de kinderen les in de techniek van het schaatsen op drie verschillende niveaus. Tijdens de derde les komt het ijshockeyen aanbod. De laatste les schaatsen de kinderen een heuse Elfstedentocht, er wordt onder bruggen door geschaatst en zelfs gekluund, wat een kanjers!!

Tweespan voetbaltoernooi

Schoolvoetbaltoernooi

De kinderen van groep 7/8 doen elk jaar mee aan het schoolvoetbaltoernooi. 

Korfbal

Korfbaltoernooi

Tweespan doet elk jaar mee met het korfbaltoernooi.

Kleuters

Koningsspelen

Het ene jaar worden de Koningsspelen voor groep 5 t/m 8 op alle basisscholen in Lemmer georganiseerd en het andere jaar organiseren de scholen de Koningsspelen op de eigen school.
De koningsspelen worden traditioneel geopend met de swingende openingsdans en het ontbijt.
De onderbouw doet verschillende activiteiten in en om school, waarbij vaders, moeders, opa’s en oma’s graag meehelpen en ook actief zijn. Ook worden de leerlingen van de bovenbouw ingezet om de kinderen te helpen. Voor de bovenbouw hebben de activiteiten op diverse locaties plaats gevonden. In de Hege Fonnen en op het voetbalveld werden bijvoorbeeld verschillende sporten aangeboden zoals freerunning, dans, korfbal, hockey, atletiek, archery tag en voetbal.
Ook hebben de kinderen al een keer leuke clinics kunnen volgen zoals: bootcamp, beachvolleybal, skeeleren, tennis en zwemmen.

Judo Tweespan

Judo op school

We zijn gestart met het JOG project, judo op school. De kinderen krijgen gedurende 3 weken les van echte judo leraren van Roelevink Sport. Wat vinden ze het leuk!

Judo komt uit Japan en is een sport waar respect en veiligheid heel erg belangrijk zijn. Daarom leren de kinderen niet hoe ze moeten vechten, maar hoe ze moet stoeien. Want stoeien is leuk!

Ook leren ze hoe je veilig kunt vallen, hoe je iemand kunt kantelen, een houdgreep kunt maken en zelfs een echte judoworp.

Dynamische schooldag Tweespan

De Dynamische Schooldag

Bij ons op school hebben kinderen elke dag buiten les activiteiten, want weten we, vanuit onderzoek en ervaring, dat kinderen te lang stil zitten. Te lang als we kijken naar gezondheidseffecten, maar ook te lang als er gekeken wordt naar concentratie en leerrendement.

Tweespan ER3

Expeditie Robinson

Tijdens het spel 'Expeditie Robinson' komen de verschillende talenten van de kinderen goed naar voren. Waar de één gelijk van start wil gaan, bedenkt de ander liever eerst een strategie. Overleggen, keuzes maken, rollen verdelen, rust bewaken, leiding nemen, alles komt aanbod!