Talent Impuls

zuyderzee 6

Tweespan en Zuyderzee lyceum

Tweespan biedt in samenwerking met het Zuyderzee Lyceum extra uitdagend onderwijs aan voor álle kinderen.

De leerlingen van groep 7 en 8 werken aan leerdoelen in Techniek/ ICT, Zorg en Dienstverlening, en later ook vreemde taalonderwijs zoals Engels en zelfs Duits. “Het is natuurlijk geweldig dat je als jonge leerling uit groep 7 en 8 in een praktijklokaal les krijgt van de leraar van het voorgezet onderwijs. Maar er is nog een voordeel aan deze lessen. Kinderen kunnen zich op jonge leeftijd spelenderwijs oriënteren op waar hun talenten liggen en wat hen interesseert. Ze kunnen proeven, uitproberen en gaandeweg ervaren wat ze goed ligt. Op deze wijze kunnen we een extra aanbod doen in het onderzoekend leren dat al elke dag in Tweespan plaats vindt.”

Voor de jongere kinderen die op theoretisch gebied meer kunnen blijft de Plusklas in school bestaan, de plusklas van groep 8 krijgt ook in het Zuyderzee Lyceum les. Hier ontvangen zij een extra uitdagend les aanbod van een gespecialiseerde leraar. Op deze wijze kunnen deze kinderen een geleidelijke overgang maken naar het Voortgezet Onderwijs. En zich hier optimaal op voorbereiden.

Binnen Tweespan werken we met een gespecialiseerde vakleerkracht bewegingsonderwijs. Deze leerkracht geeft ook steeds nieuwe impulsen aan het bewegend leren in de school. Zo is er voor ieder talent een ruim aanbod aan mogelijkheden.
Want, Ieder talent telt!