Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderbijdrage

Vrijwillige bijdrage
De ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht, omdat het onderwijs in Nederland in principe gratis is. Het ministerie heeft een vergoedingensysteem voor bijvoorbeeld de aanschaf van lemethoden en het onderhoud van de gebouwen. Het ministerie vergoedt echter niet alle uitgaven die we in het belang van kinderen doen. Daarom vragen we van ouder een ouderbijdrage. Van deze ouderbijdrage betalen we extra activiteiten, zoals de schoolreis, het Sinterklaasfeest, de Kerstmaaltijd, de musical van groep 8, het Paasfeest, het voorleesontbijt, de laatste schooldag en dergelijke.

Kosten per leerling
De ouderbijdrage vastgesteld op 25,- per kind en wordt geïnd door de ouderraad.

Schoolreis
De schoolreis is voor:

  • de groepen 1 t/m 7, € 35,-
  • groep 8, € 95,- (kamp 2 nachten)

Betaling
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief van de ouderraad met daarin het verzoek om de ouderbijdrage over te maken. Voor nieuwe kinderen wordt een deel van deze ouderbijdrage gevraagd vanaf het tijdstip van instroom. Voor nieuwe kinderen tot 31 december wordt 25,- gerekend. Na 1 januari is de bijdrage 12,50. Kinderen die na Pasen instromen hoeven voor dat schooljaar niks te betalen.