Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Leerlingenraad en -arena

Leerlingenraad

Bij de start van elk schooljaar kunnen alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad. In elke groep worden verkiezingen gehouden. Zo ontstaat er een leerlingenraad die vijf keer per jaar vergadert. Samen met de directeur  denken zij na over over onze school. Ze geven hun mening over het reilen en zeilen op scholen den denken mee over verbeterpunten. Ze nemen punten mee uit hun eigen groep die in de klas zijn besproken.

Leerlingarena

De stem van de leerling op Tweespan!

Op Tweespan hebben de kinderen inspraak. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 doen mee aan de leerlingenarena op Tweespan. Deze vinden in een schooljaar 3 keer plaats met telkens andere leerlingen. De leerlingenarena is een methodiek waarbij we kinderen aan het woord laten over een bepaald onderwerp. Kinderen kunnen hele waardevolle feedback geven. Zij weten precies wanneer ze geboeid waren tijdens een les, waarom wel of waarom niet. En wat gaat goed en wat kan beter op school?
De leerkrachten hebben van tevoren vragen over een onderwerp bedacht en worden door één van de leerkrachten gesteld. Rondom de leerlingen en de leerkracht zit het team, luisterend naar het gesprek en de denkbeelden van de leerlingen.
De resultaten uit deze leerlingenarena worden meegenomen en krijgen een vervolg.
Het team kijkt er met veel plezier op terug. De openheid waarmee de leerlingen met elkaar het gesprek aangaan is kenmerkend voor de leerlingenarena.