Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Leskracht

Wij werken volgens de methodiek van Leskracht. Leskracht is thematisch werken binnen wereldoriëntatie met een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Volledig kerndoeldekkend met de schoolbrede thema's van Leskracht.

Met Leskracht geven we vorm aan 'Wetenschap & technologie', een verplicht onderdeel van het schoolcurriculum. De Leskracht-aanpak zorgt voor de inbedding van 21e-eeuwse vaardigheden in het dagelijkse onderwijsaanbod. Met digitale kennisbanken gevuld met informatie binnen de leergebieden van wereldoriëntatie. Kinderen worden aangespoord om kritisch te denken, zelfstandig op zoek te gaan naar informatie, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn. Hierbij leren de kinderen stapsgewijs onderzoeksvragen op te stellen, te beantwoorden en te presenteren. Samenwerken is een belangrijk onderdeel, waarbij er ruimte is voor individuele of groepsopdrachten. Doordat de groepen 1 en 2 aansluiten bij de thema's van groep 3 t/m 8, creëren we een doorgaande lijn.

Differentiatie
Binnen de Leskracht aanpak leren kinderen vanuit hun mogelijkheden leerstrategieën in te zetten en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle leergebieden van belang zijn. Met gebruik van een stappenplan, een logboek en coöperatieve werkvormen worden de kinderen gestimuleerd om vanuit motivatie aan de slag te gaan met (elkaars) talenten. Zo heeft ieder kind meer kans op succes en ruimte om zich als persoon te ontwikkelen.

Opzet
Er wordt onderscheid gemaakt in de digitale en tastbare leeromgevingen tussen groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8. In groep 3 t/m 5 wordt gewerkt met de Regenboog Wereldkist, waarbij elk thema wordt geïntroduceerd aan de hand van een aantal voorwerpen. In groep 6 t/m 8 wordt de Spectrumbox ingezet, waarbij het thema aan de hand van startcards wordt geïntroduceerd. Leerlingen krijgen meteen een rol bij de introductie van deze Startcards.

Cyclus
Onderzoekend en ontwerpend leren staan centraal en bij elk thema wordt dezelfde cyclus doorlopen. Binnen de Leskracht-thema’s zijn de SLO kerndoelen en TULE van digitale geletterdheid, wereldoriëntatie, beeldende vorming, drama en taalvorming geïntegreerd. Het thematisch werken met de meerjarencyclus zorgt voor een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8, waarbij de thema’s per bouw op een passend niveau worden aangeboden.

Thema's
Ieder deelthema bevat de leerinhoud van de drie domeinen: • Mens & Samenleving, • Natuur & Techniek, • Ruimte en Tijd