Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Verlofaanvraag en leerplicht

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven als u denkt dat het nodig is. Dit wel graag overleggen met de leerkracht.
Er zijn echter enkele uitzonderingen waarop een leerling vanaf 5 jaar vrijstelling kan krijgen van onderwijs.

Het eerste jaar op school
Een volledige schoolweek kan voor sommige kinderen in het begin nog te vermoeiend zijn. Ouders kunnen dan gebruik maken van een speciale regeling. In overleg met de leerkracht kunnen ouders een vijfjarig kind maximaal vijf uren per week thuis houden Op verzoek van de ouders kan de directeur toestaan dat een kind tien uur per week thuisblijft. Deze uren kunnen niet worden opgespaard en dan later in één keer worden opgenomen. Zodra een kind zes jaar is, gaat het volledig naar school.

Kinderen afmelden
Wanneer een kind door ziekte of om andere redenen niet op school komt, dan verwachten we dat ouders hun kind voor schooltijd (8.15 uur en 8.30 uur, 0514 - 563303) afmelden. Wanneer de school geen bericht heeft ontvangen, wordt er telefonisch contact opgenomen met het gezin. De school registreert de afwezigheid van leerlingen. Wanneer er een vermoeden van ongeoorloofde absentie is, dan wordt dat gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Verlof of vakantie buiten de schoolvakanties
In bepaalde gevallen (zie hiervoor de schema's onderaan deze pagina) kunnen ouders toestemming vragen voor vakanties buiten de schoolvakanties. Een reden daarvoor is bijvoorbeeld dat één van de ouders in de normale vakanties geen verlof kan krijgen van zijn of haar werkgever. De directeur mag zo'n vakantie maar één keer per jaar toestaan. Het maximum aantal dagen is tien schooldagen. Zo'n vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Onder bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk verlof aan te vragen. Bij de leerplichtambtenaar van de gemeente is een folder te verkrijgen, waarin alles nauwkeurig is beschreven.

De directeur beslist wanneer het om een verlof van tien dagen of minder gaat. Extra verlof moeten ouders 'schriftelijk' aanvragen, indien mogelijk minstens twee maanden van tevoren. U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Wilt u verlof aanvragen dan kunt u via de button het aanvraagformulier voor verlof indienen. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons of uw aanvraag kan worden toegekend. (We gaan zorgvuldig met uw gegevens om zoals beschreven in onze privacyverklaring) Indien ouders verlof aanvragen om 'overige gewichtige omstandigheden', dan dienen ouders een verzoek in waarin wordt aangegeven welke gewichtige omstandigheden van toepassing zijn. Wanneer het om een verlof van meer dan tien dagen gaat, geeft de directeur het verzoek door aan de leerplichtambtenaar die daar vervolgens over beslist.

Richtlijnen verlofaanvragen
Informatie over verlofaanvraag in verband met vakantie en verlofaanvraag in verband met andere gewichtige omstandigheden, leest u via onderstaande link.