Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderraad

De ouderraad van onze school bestaat uit acht leden. Deze worden door de ouders zelf gekozen op de jaarlijkse zakelijke ouderavond voor een periode van drie jaar. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de ouderraad. De taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

De ouderraad verricht vele ondersteunende werkzaamheden voor de school, zoals:

 • het organiseren en uitvoeren van de volgende activiteiten, in samenwerking met het team: Sinterklaasfeest, Kerstmaaltijd, musical groep 8, Paasfeest, voorleesontbijt, laatste schooldag en wat verder per schooljaar op de agenda komt;
 • verzorgen van koffie, thee, limonade en versnaperingen voor leerlingen én ouders tijdens de kijkavond en bij diverse andere activiteiten;
 • organiseren van de jaarlijkse algemene ouderavond.

De ouderraad vergadert zelf gemiddeld eenmaal per twee maanden, tenzij er voor bijvoorbeeld een activiteit extra bijeenkomsten nodig zijn. Daarnaast heeft de ouderraad ten minste één keer overleg met de medezeggenschapsraad en het team om de planning voor het komend jaar door te nemen, aspecten die bij ouders leven onder de aandacht te brengen en zaken onderling af te stemmen. Eenmaal per jaar is er een algemene ouderavond, waarbij de ouderraad uitleg geeft over de gehouden activiteiten en verantwoording aflegt aan de ouders over de besteding van de ontvangen ouderbijdragen.

De ouderraadsleden zijn

 • Marjan Veldman, voorzitter
 • Kim de Jonge, penningmeester
 • Annefloor Nidschelm, inkoop
 • Douwe de Haan
 • Joyce de Haan
 • Michelle Galesloot
 • Karla Postma
 • Marina Zecchin

Het e-mail adres van de ouderraad is: ouderraad.tweespan@gmail.com