Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Bewegend leren

Op Tweespan worden de kinderen getrakteerd tijdens hun lange schooldag op een dagelijkse portie beweging (in de pauzes, maar ook tijdens de les!).

Onderzoek naar het effect van de fysiek actieve reken- en taallessen laat zien dat de kinderen direct na deze lessen meer gericht zijn op hun taak en dat hun reken- en spellingsvaardigheden verbeteren. Een innovatieve manier van leren die het beeld van stilzittende kinderen in de klas doorbreekt. En als bonus nemen de motorische en beweegvaardigheden toe.

ADVIES VAN DE NEDERLANDSE SPORTRAAD, DE ONDERWIJSRAAD EN DE RAAD VOOR VOLKSGEZONDHEID

Scholen moeten kinderen twee keer per dag een half uur laten sporten en bewegen. Dat adviseren de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in een rapport.
"Het is een dwingend advies aan de verantwoordelijke ministers. We zien meer bewegen namelijk als landsbelang", zegt Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse Sportraad. "Het is niet alleen gezond, kinderen gaan ook beter leren en de cognitieve vaardigheden nemen toe als je af en toe beweegt."
Scholen hoeven op dit moment geen minimaal aantal uren sport en beweging aan te bieden. Als het aan de opstellers van het rapport ligt, wordt nu wettelijk vastgelegd dat schoolgaande kinderen twee keer een half uur per dag sporten en bewegen.
Hoe die tijd precies wordt besteed, is aan de scholen zelf. "We willen niet verplichten dat scholen een bepaald aantal uren per week besteden aan gymles geven", zegt Van Praag. "Scholen kunnen het zelf invullen, maar met de mogelijkheid voor de Inspectie van het Onderwijs om te kunnen controleren.
Kinderen moeten niet alleen bij de gymles bewegen, maar ook bij andere vakken en momenten op school, vinden de opstellers van het rapport. "Naast de gymles is er op veel scholen te weinig initiatief om te bewegen", zegt Van Praag. "Tijdens de lessen zitten kinderen stil en in de pauzes spelen ze met hun mobiele telefoon. Dat moet veranderen."
'Bewegend leren' is een van de manieren waarop scholen het advies kunnen omzetten in daden, zegt Van Praag. "Je kunt bijvoorbeeld kinderen de tafels leren door ze met balletjes of propjes papier te laten gooien. Ook kun je denken aan kniebuigingen of push-ups doen tijdens de les."
Een ander idee is om tijdens de pauzes op de schoolpleinen meer activiteiten aan te bieden. Ook in voor- en naschoolse activiteiten kunnen scholen meer de samenwerking met sportverenigingen opzoeken. Gemeenten zouden moeten helpen met het tot stand brengen van die samenwerking.